Directia Silvica Bacau:Conditii de participare la licitatiile de masa lemnoasa fasonata

Publică pe

1. Conditii de participare la licitatiile de masa lemnoasa fasonata

1.Tipul de licitaţie – închisă sau deschisa,în conformitate cu H.G.695/1998,art.4

2.Conditii privind participarea la licitatii:

– au dreptul så participe la licitatii numai agentii economici în al cåror statut de functionare este prevåzutå activitatea de prelucrarea brutå a lemnului sau intermedieri în comertul cu material lemnos, care fac dovada cå dispun de mijloace materiale si financiare si un certificat constatator emis la zi de cåtre Oficiul Registrului Comertului la care sunt înregistrati,din care så rezulte persoanele care au calitatea de asociati sau actionari;

– nu vor fi primiti la licitatie agentii economici care nu si-au îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de furnizare a masei lemnoase,si care înregistreazå debite la Directia silvicå Bacåu.

– pentru admiterea la licitatie a agentilor economici se organizeazå o preselectie a acestora cu o zi inainte de data licitatiei.

– agentii economici admisi la preselectie si care participå la licitatie vor achita anticipat,printr-unul din instrumentele de platå legale ,agreate de Directia Silvicå Bacåu (ordin de platå cu viza båncii,CEC,numerar),o garantie de 10% din valoarea de începere a licitatiei; garantia aferentå volumului de maså lemnoaså adjudecat,råmâne la Directia Silvicå Bacåu,reprezintå parte din valoarea masei lemnoase ce se contracteazå si se deconteazå la ridicarea si facturarea ultimei cantitåti.

– participantii la licitatie vor achita o taxå de participare de 300.000 lei care include si pretul catalogului de ofertå.

3.Alte precizåri:

- prezentarea ofertelor se face în plic închis si sigilat; plicul cu oferta se introduce în alt plic,care se expediazå prin postå sau se depune direct la Directia Silvicå;

- plicul cu oferta va contine:

a) actul doveditor pentru plata garantiei de licitatie completat corect;

b) oferta propriu –ziså care va contine datele firmei (denumire,adresa,nr. registrului comertului ,codul fiscal,contul bancar,banca,împuternicitul),ocolul silvic sau depozitul,nr.fiså lot,garantia(mii lei) si pretul oferit (în cifre si litere); oferta va fi semnatå de cåtre administratorul societåtii.

- persoanele împuternicite de cåtre agentii economici vor prezenta o împuternicire scriså în care så fie precizate: numele si prenumele persoanei, functia,motivul acordårii împuternicirii,nr. si data împuternicirii,înregistratå la Directia Silvicå;

- pretul oferit se calculeazå prin adåugarea la pretul de pornire din catalog a unui numår întreg de pasi;

- licitatia nu poate avea loc dacå se prezintå un singur ofertant;

- participantii la licitatie au dreptul så verifice dacå plicurile sunt sigilate si nedesfåcute.

- dupå deschiderea plicurilor cu oferte,câstigåtor este declarat agentul economic care a oferit cel mai mare pret; în cazul în care sunt mai multe oferte maxime egale,pentru acelasi lot se desfåsoarå pe loc o licitatie deschiså având ca pret de pornire ultima ofertå,pasul de supralicitare fiind cel din catalog.

- dacå în ofertå s-a dat un pret si lotul este trecut prin douå licitatii se considerå lotul adjudecat la pretul oferit de agentul economic.

- conform Ordinului MAAP nr.391/2003, masa lemnoaså adjudecatå va fi achitatå anticipat conform esalonårii

- termenul de încheiere a contractelor este mentionat în procesul verbal de licitatie,adicå 3 zile lucråtoare;neîncheierea în termen a contractului de vânzare – cumpårare din vina agentului economic care a câstigat licitatia,neridicarea masei lemnoase conform esalonårii,întreruperea contractelor mai mult de 15 zile,refuzul masei lemnoase adjudecate,neplata masei lemnoase la timp, atrage dupå sine anularea licitatiei,pierderea garantiei de licitatie si suspendarea temporarå sau definitivå a agentului din licitatii în conformitate cu Hotårârea Comitetului Director nr.3/18.02.2002.

Masa lemnoaså se va scoate la licitatie pe loturi cu volume cuprinse între 5-200 mc. Pentru a nu se perturba activitatea din platformele de depozitare stabilim urmåtorul mod de lucru:

- loturile adjudecate care au volume pânå la 50 mc, se vor ridica din platformå în termen de 5 zile de la data încheierii si semnårii contractului;

- loturile adjudecate cu un volum de 50-100 mc se vor ridica din platformå în 8 zile de la data încheierii si semnårii contractului;

- loturile adjudecate cu un volum de 100-150 mc, se vor ridica din platformå în 12 zile de la data încheierii si semnårii contractului;

- loturile adjudecate cu un volum de 150-200 mc se vor ridica din platformå în 15 zile de la data încheierii si semnårii contractului..

-

2. Program audiente

Program de verificare si eliberare a documentelor cu regim special pentru agentii economici.

Luni: Ora 8.00- 17.00

Vineri: Ora 8.00- 14.00

3. Program audiente

Programul audientelor cu agentii economici si publicul, in cadrul Servicului Fond Forestier.

Vineri

Ora: 09.00- 13.00

SURSA:Directia Silvica Bacauimages 85 150x150 Directia Silvica Bacau:Conditii de participare la licitatiile de masa lemnoasa fasonata

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*